Kontakt

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59 

Miejska Komunikacja Samochodowa
tel.: 13 46 47 843
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl