Zarząd SPGK Sp. z o.o.

 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki.

W SKŁAD ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA WCHODZĄ:

  • Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu
  • Elżbieta Drwięga – Członek Zarządu