E-bilet w autobusach MKS

E-bilet w autobusach MKS

Informacja dla pasażerów MKS

Zakład MKS informuje, że w miesiącu marcu 2022 r. wprowadził bilet elektroniczny, który oferuje wiele udogodnień dla naszych pasażerów. Bilet ten ma zastosowanie jako bilet miesięczny lub stanowi nośnik elektronicznej portmonetki do bezgotówkowych zakupów biletów we wszystkich kasownikach w naszych pojazdach. Rejestracja przejazdu elektronicznym biletem miesięcznym lub zakup biletu jednorazowego odbywa się przez zbliżenie karty elektronicznej do czytnika w kasowniku biletowym podczas wsiadania do autobusu, a następnie ponowne zbliżenie podczas wysiadania. Personalizacja e-biletu pozwala na zapis informacji o ulgach w odniesieniu do osoby która go używa, dzięki czemu pasażer nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności przy zakupie biletu. Dodatkowo osoby korzystające z e-biletu mają możliwość zmniejszyć opłatę za przejazd krótkich odcinków w strefie „0” według poniższej tabeli:

Ilość przejechanych

przystanków

Cena biletów w PLN
Normalny Ulgowy samorządowy Ulgowy ustawowy
1 przystanek 1,50 1,00 0,75
2 przystanki 2,00 1,50 1,00
3 przystanki 2,40 1,90 1,20
4 przystanki 2,70 2,00 1,35
5 przystanków i więcej 3,00 2,20 1,50

 

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sanoka nr LV/473/22 z dnia 27.01.2022 wszyscy pasażerowie korzystający z ulg samorządowych mogą z nich korzystać legitymując się e-biletem wydanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku (dotyczy m. in. osób które ukończyły 70 lat, Honorowych Dawców Krwi, inwalidów).

Wystawienie e-biletu odbywa się w Biurze Obsługi Pasażera w SPGK Sp. z o.o. budynek C, przy ulicy Jana Pawła II 59. Pasażer zgłasza się z dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgi oraz zdjęciem. Jednorazowa opłata za wystawienie e-biletu 15,00 PLN. Podczas kontroli biletów pasażer legitymuje się tylko e-biletem – nie wymaga się dodatkowych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że we wszystkich naszych autobusach istnieje możliwość zakupu biletów w kasownikach biletowych z zastosowaniem płatności bezgotówkowych (karta bankowa). W tym przypadku zakup odbywa się przez wybór rodzaju biletu na dany przejazd (nie można zakupić biletów „na zapas”). Po wykonaniu transakcji kasownik wyświetla komunikat o dokonaniu zakupu. Podczas kontroli biletów pasażer zbliża kartę płatniczą do urządzenia kontrolerskiego – informacja o transakcji wyświetla się na ekranie urządzenia. W przypadku zakupu biletu ulgowego należy przedstawić dokument poświadczający uprawnienia do ulgi.

 

Zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności w naszej komunikacji.