Zmiana regulaminów systemu e-bilet.

Z dniem 15 listopada 2022 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Sanoka zmianie uległ „Regulaminu korzystania z e-karty na terenie Gminy Miasta Sanoka oraz gmin, które powierzyły Gminie Miasta Sanoka realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego” oraz „Regulaminu doładowania przez serwis internetowy e-karty obowiązującej na terenie Gminy Miasta Sanoka oraz gmin, które…